Begeleiding van jongeren met ASS of ADHD

Begeleiding van ASS of ADHD is bij mij volledig maatwerk gericht op de specifieke behoefte van die persoon en zijn of haar ontwikkelpunten. Dit is daardoor niet vanuit een vast protocol of stappenplan gestuurd of in een standaard protocol te vangen. Dit omdat ieder kind/tiener een andere aanpak vereist. De diagnose ASS, ADHD of hoogbegaafdheid geeft aan waar het individu mee te maken heeft en waar zijn uitdagingen zitten, maar niet wat het nodig heeft om met deze uitdagingen om te gaan.

Mijn uitgangspunt is het gedrag en de houding van deze jongeren te beoordelen en op basis daarvan mijn stappen te bepalen. Om deze jongeren steviger in hun schoenen te laten staan en hun belastbaarheid te vergroten. Per jongere zijn de doelen anders. Ik geef alleen maatwerk coaching.

Een van de dingen die ik onder andere bij ASS of ADHD doe is het vergroten van de mentale en lichamelijke weerbaarheid ivm over- en onderprikkeling en sensorische integratie. Dit is voor veel jongeren met ASS en ADHD een issue.

Wat begeleiding betreft, beweeg ik mee met de jongeren in wat ze bezig houdt. Ondertussen coach ik. De coaching is zeer gevarieerd en vind plaats terwijl we actief bezig zijn bijvoorbeeld door middel van fitness apparaten, balspelen of outdoor activiteiten. De basis is altijd lichaamsgericht. Dit is ook een manier van aarden en minder in het hoofd bezig zijn.

Door de gesprekken te voeren terwijl we bezig zijn, ligt de nadruk niet op het gesprek want veel van de jongeren zijn hulpverlener moe. Ze hebben als het ware niet door dat er ook gepraat wordt. Zo leren ze hoe ze in het leven kunnen staan en hoe ze op situaties kunnen reageren. De jongeren willen niet praten maar iets doen. En dan vooral ook een mannelijk rolmodel. Dat kan ik bieden.

Terwijl we lichaamsgericht werk doen, werk ik op subtiele wijze aan zelfbeeld, communicatie en belastbaarheid zodat de jongeren beter in staat zijn te functioneren in de maatschappij op de levensterreinen waar ze tegen problemen aanlopen.
Ik werk lichaamsgericht maar probeer via deze weg ook gedragsveranderingen te bewerkstelligen en te spiegelen op gedrag en communicatie.

De gespreksvoering heeft te maken met wat de individu nodig heeft. Dus ook dat zal uiteen lopen. Ik gebruik recente gebeurtenissen om het individu goed te kunnen coachen. Dat maakt het ook uitdagend, want er bestaat nog geen protocol voor wat ik doe. Bij deze jongeren helpt een protocol namelijk niet. Dit moet veel specifieker en mensgericht. Ik lever maatwerk door goed te observeren en daarop mijn coaching af te stemmen. Ik spring in op ontwikkelingen en gebeurtenissen in het leven van deze jongeren. En dat is vaak de reden dat men mij belt en waarom ik daarin succesvol ben. Succesvoller dan een standaard aanpak zoals een zorgboerderij of grote aanbieder die gecontracteerd is via ZIN.

Ik stel de zorgvraag en de jongeren centraal en faciliteer en coach hen om beter om te kunnen gaan met hun specifieke uitdagingen en problemen.

Bij geen enkele jongere is de inzet hetzelfde omdat iedere jongere zijn specifieke ontwikkelpunten en uitdagingen heeft.